Erfarehet

Jag har tidigare arbetat som revisor på KPMG och Grant Thornton i Göteborg med såväl ägarledda företag som organisationer och ideella föreningar. Jag är vald som revisor i drygt ett 40-tal bolag med varierande storlek och bransch. Jag har även erfarenhet av införande av nytt ekonomisystem samt har under drygt ett år arbetat som affärsområdescontroller för AB Volvo Penta med redovisningsansvar för moderbolaget samt koncernen. Därutöver har jag genomfört en mängd obeståndsutredningar inom såväl noterade som ägarledda företag.

Branscherfarenhet, Yrkeskompetens och medlemskap

Stor erfarenhet av revision av tjänsteföretag, men även företag verksamma inom handel och tillverkning Genom mångårig erfarenhet inom yrket har jag skapat hög kompetens såväl som ett omfattande nätverk för att lösa kundernas olika frågeställningar Medlem i FAR SRS – branschorganisationen för revisorer och rådgivare